Facebook Twitter
webmegapolis.com

Tiếp Thị Công Cụ Tìm Kiếm Thông Qua Nội Dung

Đăng trên Tháng Mười Một 3, 2022 bởi Hilario Tomory

Nếu bây giờ bạn có một trang web chỉ dài vài trang, bạn có thể sợ trang web của bạn có thể không xếp hạng các động cơ duyệt web cao. Nhưng, điều này không phải hoạt động như trường hợp. Những gì quan trọng có thể là nội dung trên một vài trang đó. Biết nội dung nào để thêm vào các trang của riêng bạn có thể giúp xếp hạng trang web của bạn.

Điểm cơ bản là thế này, bạn không cần phải có một trang web lớn với trang trên trang thông tin để có thể xếp hạng với các công cụ tìm kiếm. Điều bạn cần là các trang phong phú nội dung, các trang sẽ kích hoạt công cụ tìm kiếm internet một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên, đối với những người có nhiều trang và muốn mua để xếp hạng trên các công cụ tìm kiếm khác nhau, mỗi trang phải là từ khóa cụ thể cho 1 từ khóa. Có nghĩa là, khi trang x xấp xỉ cho chó và trang y gần như chăm sóc chúng, bạn nên có một từ khóa cho trang X và một cái gì đó cho trang y, thay vì sử dụng điều tương tự cho mọi người. Bằng cách đó, trang web của bạn sẽ rút ra cả hai từ khóa này thay vì bị mắc kẹt trong tình trạng lấp lửng với một.

Bằng cách đạt được điều này, cho phép mỗi trang web sở hữu từ khóa của nó, bạn cho phép trang web của bạn xếp hạng cao hơn trong công cụ tìm kiếm internet trong nhiều lĩnh vực. Đặt đơn giản chính xác cùng một trang web có thể có nhiều thứ hạng vì mỗi trang có thể có danh sách và từ khóa của nó trên công cụ tìm kiếm internet. Bằng cách này, bạn có được nhiều lượt truy cập hơn vào trang web Internet của mình. Và, cuối cùng đây thực sự là mục tiêu! Tiếp thị trang web của bạn thông qua nội dung có thể giúp những người có ít trang web hoặc nhiều trang web, trong mọi trường hợp có thể đạt được thứ hạng tăng sử dụng phương pháp này.