Facebook Twitter
webmegapolis.com

Cách đảm Bảo Rằng Nhà Văn SEO Ghost Mà Bạn Thuê Phá Vỡ Tất Cả Các Hồ Sơ Bán Hàng Của Bạn

Đăng trên Bước Dều 4, 2024 bởi Hilario Tomory

Không có cách nào bạn sẽ ở trong một vị trí để thuê một nhà văn Ghost SEO hiệu quả cao mà không hiểu SEO và việc sử dụng các từ khóa phù hợp để tạo lưu lượng truy cập từ SE.

Nếu bạn không dành thời gian để hiểu chỉ một chút SEO thì sẽ không thể để bạn có thể giám sát người viết ma mà bạn thuê để đảm bảo rằng họ hỗ trợ bạn phá vỡ tất cả các hồ sơ bán hàng trước đó của bạn với sự trợ giúp của họ Bài viết giàu từ khóa.

Chẳng hạn, bạn có thể tìm thấy những trường hợp tôi thấy webmasters thuê một nhà văn Ghost Seo, bạn sẽ không hoàn toàn hiểu được những gì họ đang làm. Bạn chắc chắn không cần phải thực hiện bất kỳ nghiên cứu từ khóa nào để nói ngay rằng các từ khóa mà ai đó đang sử dụng chỉ đơn giản là quá ngắn. Cụm từ tích hợp ngắn hơn, hoặc ít hơn những gì nó bao gồm, nó càng thực sự cạnh tranh và sau đó là xác suất của từ khóa này càng tạo ra bất kỳ lưu lượng truy cập công cụ tìm kiếm Internet nào cho một trang web đó.

Theo cách này, có thể nói ngay rằng nhà văn SEO Ghost trên thuê sẽ không bao giờ có khả năng giúp trang web khách hàng của bạn phá vỡ bất kỳ hồ sơ bán hàng nào vì nội dung của họ sẽ khó thu hút bất kỳ lưu lượng truy cập nào từ SE.